Folta-RusinAnna Kazimiera. 2012. Morski Bigos. Śląskie Studia Polonistyczne 2 (1-2), 297-305. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3267.