Stabryła, Stanisław. 2014. Metafora Późnego Rzymu. Śląskie Studia Polonistyczne 5 (1-2), 255-60. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3351.