Kadłubek, Zbigniew. 2015. „Geom(et)oda [rec. Anna Kronenberg: Geopoetyka. Związki Literatury I środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, Ss. 288.”]. Śląskie Studia Polonistyczne 6 (1), 203-12. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8788.