Marcinkowski, Grzegorz. 2018. Doświadczenie Szoku Walter Benjamin I Trauma Nowoczesności. Śląskie Studia Polonistyczne 12 (2), 9-23. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8795.