Markowska, Helena. 2018. Historia Splątana Przypadek Historii Literatury Polskiej Feliksa Bentkowskiego. Śląskie Studia Polonistyczne 12 (2), 221-45. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8807.