Wojtowicz, Witold. 2019. „Experimentum Virtutis Frydrusza Herburta, Poenitentia Bolesława Albo O Interpretowaniu Utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskieg”o. Śląskie Studia Polonistyczne 14 (2), 27-43. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.02.