Janiak, Kamila. 2019. Wiersze (wybór). Śląskie Studia Polonistyczne 14 (2), 153-55. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.09.