Więcek-GiglaA. (2020) Rewolucje Mieczysława Szczuki, Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), s. 1-10. doi: 10.31261/SSP.2020.16.01.