MajK. (2021) Gdzie się kończy otwarty świat? O granicach grywalnej rzeczywistości, Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), s. 1-15. doi: 10.31261/SSP.2021.18.04.