DrongL. (2021) „Ograniczanie Irlandii. Badania (po)nad granicami i literatura rozbiorow”a, Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), s. 1-16. doi: 10.31261/SSP.2021.17.01.