MaszczyszynJ. (2022) Historia księżycowa, Śląskie Studia Polonistyczne, 20(2), s. 1-23. doi: 10.31261/SSP.2022.20.02.