ZarzyckaE. (2022) „Na fotografii wszystko jest inaczej. Fotografia jest tym, czym nie jes”t, Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), s. 1-5. doi: 10.31261/SSP.2022.19.10.