HermanA. (2022) „365 drzew. Transmedialny performans ekofeministyczn”y, Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), s. 1-13. doi: 10.31261/SSP.2022.19.09.