KanieckiP. (2011) Cenzura a powieści Teodora Parnickiego, Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), s. 207-222. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3233 (Udostępniono: 26listopad2022).