CzemielG. (2013) „Psychoanaliza polis. Przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznym”i, Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), s. 129-143. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3283 (Udostępniono: 4grudzień2022).