LederA. (2013) Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej, Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), s. 153-160. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3285 (Udostępniono: 29listopad2022).