MomroJ. (2013) Dialektyka neutralności, Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), s. 185-196. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3287 (Udostępniono: 29listopad2022).