SłomakI. (2013) Poetyckie i prozatorskie «sylwy» – wobec tradycji retorycznej, Śląskie Studia Polonistyczne, 4(2), s. 271-297. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3323 (Udostępniono: 25kwiecień2024).