StabryłaS. (2014) Metafora późnego Rzymu, Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), s. 255-260. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3351 (Udostępniono: 1grudzień2022).