BielasB. (2019) „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 6 – 8 grudnia 2017”), Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), s. 307-319. doi: 10.31261/SSP.2019.13.22.