OlkuszK. (2017) „Geniusze, prostacy, psychopaci – stereotypizacja w prezentacjach gier i graczy w serialach (rekonesans”), Śląskie Studia Polonistyczne, 9(1), s. 89-109. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8713 (Udostępniono: 26listopad2022).