PasewiczE. i OlszewskiM. (2015) «Jak najwięcej przestrzeni» Z Edwardem Pasewiczem rozmawia Marek Olszewski, Śląskie Studia Polonistyczne, 7(2), s. 207-215. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8762 (Udostępniono: 26listopad2022).