Gorliński-KucikP. (2015) „«Ten człowiek potrafi siebie obrzydzić wszystkim, którzy chcieliby mu pomóc» O korespondencji Jerzego Giedroycia i Teodora Parnickiego [rec. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Cz. ”1, Śląskie Studia Polonistyczne, 6(1), s. 213-220. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8789 (Udostępniono: 1grudzień2022).