TrzeciakK. (2018) Poza formą miasta idealnego Przeobrażenia nowohuckich materialności, Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), s. 41-58. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8797 (Udostępniono: 29listopad2022).