WarmuzK. (2018) „Genderfikacja Czy miasta mają płeć? [rec. Marguerite van den Berg: Gender in the Post-Fordist Urban. The Gender Revolution in Planning and Public Policy. London: Palgrave Macmillan, 2017, ss. 128.”], Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), s. 207-217. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8806 (Udostępniono: 2grudzień2022).