WojtowiczW. (2019) „Experimentum virtutis Frydrusza Herburta, poenitentia Bolesława albo o interpretowaniu utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskieg”o, Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), s. 27-43. doi: 10.31261/SSP.2019.14.02.