JaniakK. (2019) Wiersze (wybór), Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), s. 153-155. doi: 10.31261/SSP.2019.14.09.