KostyraK. (2019) „Jak wyrwać się z nostalgii [dot. P. Włodek: Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro”], Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), s. 239-252. doi: 10.31261/SSP.2019.14.15.