[1]
Szkonter-BochniakA., Obraz kobiety w twórczości Anandy Devi, SSP, t. 16, nr 2, s. 1-10, grudz. 2020.