[1]
MajK., Gdzie się kończy otwarty świat? O granicach grywalnej rzeczywistości, SSP, t. 18, nr 2, s. 1-15, wrz. 2021.