[1]
Brzezińska-PająkM., Upadek muru berlińskiego w wybranych filmach fabularnych i dokumentalnych – od medialnej gorączki po perspektywę symbolicznego pośrednika, SSP, t. 18, nr 2, s. 1-12, wrz. 2021.