[1]
HermanA., „365 drzew. Transmedialny performans ekofeministyczn”y, SSP, t. 19, nr 1, s. 1-13, cze. 2022.