[1]
SudolskiZ., Juliusz Słowacki – dramat człowieka i twórcy odrzuconego, SSP, t. 2, nr 1-2, s. 7-20, grudz. 2012.