[1]
GalantA., Krytyka feministyczna «rozkwita» w literaturze, SSP, t. 2, nr 1-2, s. 259-269, grudz. 2012.