[1]
CzemielG., „Psychoanaliza polis. Przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznym”i, SSP, t. 3, nr 1, s. 129-143, cze. 2013.