[1]
MomroJ., Dialektyka neutralnoƛci, SSP, t. 3, nr 1, s. 185-196, cze. 2013.