[1]
MizerkiewiczT., «Zdarza się raz na milion samobójczych snów» – o ostatnich powieściach Mariusza Sieniewicza, SSP, t. 4, nr 2, s. 249-258, grudz. 2013.