[1]
SłomakI., Poetyckie i prozatorskie «sylwy» – wobec tradycji retorycznej, SSP, t. 4, nr 2, s. 271-297, grudz. 2013.