[1]
StabryłaS., Metafora późnego Rzymu, SSP, t. 5, nr 1-2, s. 255-260, grudz. 2014.