[1]
Gorliński-KucikP., „Sprawozdanie z konferencji "Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28–30 października 2013”), SSP, t. 5, nr 1-2, s. 319-321, grudz. 2014.