[1]
KokoszkaM., «Amerykańskie Wilno» O przyrodniczych zamiłowaniach Tymoteusza Karpowicza, SSP, t. 10, nr 2, s. 141-153, grudz. 2017.