[1]
Gorliński-KucikP., „«Ten człowiek potrafi siebie obrzydzić wszystkim, którzy chcieliby mu pomóc» O korespondencji Jerzego Giedroycia i Teodora Parnickiego [rec. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Cz. ”1, SSP, t. 6, nr 1, s. 213-220, cze. 2015.