[1]
MarcinkowskiG., Doświadczenie szoku Walter Benjamin i trauma nowoczesności, SSP, t. 12, nr 2, s. 9-23, grudz. 2018.