[1]
TrzeciakK., Poza formą miasta idealnego Przeobrażenia nowohuckich materialności, SSP, t. 12, nr 2, s. 41-58, grudz. 2018.