[1]
BarłowskiD., „Anihilacja „dogmatu płci” jako droga do ostatecznej emancypacji «homosapa», czyli gender według Williama Burroughs”a, SSP, t. 12, nr 2, s. 81-95, grudz. 2018.