[1]
KornhauserJ., Smart obiekty w kontekście artefaktów awangardy i neoawangardy, SSP, t. 12, nr 2, s. 119-134, grudz. 2018.