[1]
ƁapajskaA., Mowa na pogrzebie Zofii Lipskiej z Potockich Edycja tekstu, SSP, t. 12, nr 2, s. 137-164, grudz. 2018.