[1]
UniłowskiK., Dżentelmen i plebejusze Słowo na otwarcie konferencji poświęconej twórczości Witolda Gombrowicza, SSP, t. 12, nr 2, s. 267-275, grudz. 2018.