[1]
WojtowiczW., „Experimentum virtutis Frydrusza Herburta, poenitentia Bolesława albo o interpretowaniu utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskieg”o, SSP, t. 14, nr 2, s. 27-43, grudz. 2019.