[1]
JaniakK., Wiersze (wybór), SSP, t. 14, nr 2, s. 153-155, grudz. 2019.